Sunday, November 9, 2008

ปกติถ้าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ คนขายจะเติมน้ำมันให้มั้ย

ปกติถ้าคุณซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คนขายจะเติมน้ำมันให้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่ตกลงกันไว้ตอนแรก แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ขายมักจะเสนอเติมน้ำมันให้ 25% ของความจุของถัง หรือไม่ก็เติมให้เต็มถัง (กรณีในสเปคระบุให้เติมเต็มถัง) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะตกลงกันไว้แต่แรกเพื่อป้องกันการโต้เถียงในภายหลังครับ

0 comments: