Sunday, November 9, 2008

การทำห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตอน 1

โดยทั่วไปเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ติดตั้งมักจะไม่ทำระบบเก็บเสียง เพราะค่าใช้จ่ายในการทำระบบเก็บเสียงค่อนข้างสูง แต่บ่อยครั้งครับที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านำไปติดตั้งในสถานที่ที่จำเป็นต้องควบคุมระดับความดังของเสียง เช่น โรงพยาบาล, ที่พักอาศัย เป็นต้น ในเบื้องต้นหลักการพิจารณาว่าควรทำห้องเก็บเสียงหรือไม่ควรพิจารณาจากบริเวณห้องที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งว่าแวดล้อมไปด้วยอะไร ถ้าข้างๆห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นออฟฟิศที่ทำงาน หรือใกล้กับคนพักอาศัย ก็ควรจะทำระบบเก็บเสียง แต่ถ้าข้างๆห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นที่ติดตั้งเครื่องจักรอื่น ๆ หรืออยู่ใกล้กับถนนที่มีรถวิ่งพลุกพล่านตลอดเวลา ก็ไม่ควรทำครับ เพราะทำไปก็เสียเงินเปล่า เพราะข้าง ๆ เค้าดังอยู่แล้วครับ

0 comments: