Monday, August 24, 2009

กรมสอบสวนคดีพิเศษประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 kVA

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศร่าง TOR ฉบับที่ 1
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,137,200 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ 4,137,200 บาท

วันสิ้นสุดประกาศและรับฟังคำวิจารณ์ 23 สิงหาคม 2552

0 comments: