Monday, July 20, 2009

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาของคัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม

หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จัดขึ้นที่โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5 วันนี้ ผมได้รับภาพจากทางคัมมิ่นส์ที่ส่งมาให้ทางอีเมล์ ซึ่งผมก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ครับ


บรรยากาศแสดงผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาของคัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม


ภาพนี้เป็นภาพตอนเปิดงานโดยคุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี

คุณวรพจ อินชูโต แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของคัมมิ่นส์


คุณสุวิชัย เดชะรัตนางกูร กล่าวถึงโรงงานของคัมมิ่นส์ทั่วโลก และเปิดตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่


พักเบรคทานอาหารว่างพร้อมนำชมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ ในตู้ครอบเครื่องแบบเก็บเสียง


บรรยากาศตอนชมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ติดเครื่องลองฟังความดังของเสียง


คุณอธิพล อินทรารุณ กล่าวถึงโปรแกรมคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Program Sizing Genset นั่นเองคุณพิพัฒน์ มณีรัตนประเสริฐ นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่ของคัมมิ่นส์ และชุดกรองดักน้ำจากน้ำมัน


เบรครับประทานอาหารกลางวัน แหม อันนี้ชอบมากหลังรับประทานก็ถึงคิวคุณแอนเดอร์สัน ลิม นำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานของ Cummins


แจกเอกสารและของที่ระลึกก่อนกลับ อันนี้ผมก็ช๊อบ ชอบครับ


ภาพทีมงานคัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม

ขอขอบคุณ คุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี ผู้เอื้อเฟื้อภาพถ่ายพร้อมรายละเอียดครับ

0 comments: