Wednesday, January 7, 2009

ปกติบานเกล็ดด้านลมเข้า ผู้ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำให้?

โดยปกติทั่วไปแล้วเวลาผู้ขายเสนอขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่ได้เสนอรวมบานเกล็ดด้านลมเข้า อันเนื่องมาจากบ่อยครั้งเลยครับที่ผู้ซื้อจะทำผนังของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอิฐบล็อกโปร่ง (ชนิดที่ลมเข้าได้แต่ฝนสาดไม่ได้) เพื่อเป็นช่องทางให้ลมผ่านเข้ามาระบายความร้อนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ในกรณีของการทำห้องเก็บเสียงหากให้ผู้ขายเสนอราคารวมระบบเก็บเสียง ผู้ขายจะเสนอรวมทั้งบานเกล็ดด้านลมเข้าและลมออกรวมทั้งชุดเก็บเสียงด้านลมเข้าและลมออกมาด้วย
ดังนั้นคงพอเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วนะครับว่าขอบเขตของบานเกล็ดด้านลมเข้าควรจะเป็นอย่างไร (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเจรจากันในระหว่างการซื้อขายด้วยครับ)

0 comments: